Personlig budsjett

personlig budsjett

De fleste er klar over at selskap og arbeidsplasser følger strenge budsjett, og fører regnskap over alle inntekter og utgifter. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor de organiserer økonomien sin på en slik måte, og få vil argumentere for at det er bedre å ta utgifter og inntekter «litt som det kommer». Likevel er det overraskende mange som har en slik holdning når det kommer til organiseringen av egen økonomi. For veldig mange vil det lønne seg å lage et personlig budsjett, om enn i et noe enklere format enn hvordan store bedrifter gjør det. Her er våre råd hva gjelder privat budsjett.

Mange fordeler

Det er mange fordeler ved å lage og overholde et personlig budsjett. For det første gir det deg en bedre oversikt over privatøkonomien. Når du har et aktivt forhold til din egen økonomiske situasjon, er det enklere å gjøre justeringer på de ulike utgiftspostene. Kanskje innser du at du bruker uforholdsmessig mye på mat, uten at du er klar over det. Eller kanskje oppdager du et treningsmedlemskap på automatisk fratrekk, som du ikke har brukt det siste halve året. Når du setter opp et månedlig budsjett, får du god mulighet til å rydde opp i slike forhold.

Inntekter og utgifter

Et personlig budsjett må selvsagt inneholde alle faste inntekter og utgifter. Når du har ført inn faste utgifter som boutgifter, transportkostnader, internettregning, gjeldsfradrag og lignende, vil du sitte igjen med summen du fritt kan disponere over hver måned. Denne summen skal dekke nødvendige utgifter til mat og klær, samt fritidsaktiviteter og andre utgifter. Vi anbefaler du setter opp konkrete poster for hver av enkelt utgiftspostene du har i måneden. På den måten vil du ha en fast ramme for hvor mye midler du kan bruke på mat, hvor mye som kan gå med til kino-besøk og så videre. Jo mer konkret budsjettet er, jo enklere vil det være å følge i hverdagen.

Sparepost i budsjettet

Vi anbefaler at du legger inn en egen post i budsjettet for sparing. Opprett en egen sparekonto som pengene går inn på, og bestem deg på forhånd for hvilke situasjoner du kan benytte deg av de innestående midlene. Dersom du har et konkret prosjekt du sparer til, kan dette være en god motivasjon for å overholde det personlige budsjettet. I tillegg vil de fleste dra nytte av å ha en sparekonto som en viss økonomisk sikkerhet. Dersom noe i leiligheten plutselig blir ødelagt og må byttes ut, eller noe annet uforutsett oppstår, vil midler på en sparekonto komme godt med.

Hvor kan du redusere utgiftene?

Det er faktisk enklere å redusere utgiftene sine når man har et konkret budsjett å forholde seg til. Dersom du vet at du skal ha lange dager på jobb eller på lesesalen, kan du styre unna unødvendig dyre lunsjer og middager ved å lage en solid og velsmakende matpakke som du tar med. Denne typen planlegging blir fort en vane, og det kan være enklere å holde motivasjonen oppe når du vet det bidrar til å opprettholde budsjettet du har laget for deg selv. Et annet grep du kan ta for å redusere utgifter i hverdagen er å undersøke om du har inngått gode avtaler og abonnement. Bytt ut unødig dyre forsikringer og velg et rimelig mobilabonnement. Styrer du i tillegg unna spontane kjøp, kan du relativt enkelt spare en del hver måned.

Sammenlign med andre

Når du har fått oversikt over hvor mye midler som går inn og ut av kontoen din hver måned, kan du med fordel sammenligne ditt månedlige budsjett med hvor store utgifter andre i lignende situasjon har. Det finnes pålitelige oversikter som viser hva personer i ulike livssituasjoner gjennomsnittlig bruker på ulike utgiftsposter. Dersom det viser seg at du bruker mye mer enn hva som er vanlig på for eksempel transportutgifter, er det grunn til å undersøke hva som er årsaken til dette. Da kan du enklere justere dine egne kostnader på det aktuelle området. Oversikten du finner på nett kan selvsagt være en god pekepinn, men husk at ulike personer og husstander har varierende behov. Hva som er gjennomsnittlige utgifter på et område, behøver ikke nødvendigvis være riktig for din økonomi.

Ikke vær for streng

Selv om målet må være at du klarer å følge ditt eget budsjett, kan det oppstå uforutsette hendelser som gjør at du må omprioritere innad i egen økonomi. Dersom det skjer, er det viktig at du ikke mister troen på at et personlig budsjett er noe for deg. Det tar tid å venne seg til en ny måte å organisere hverdagen sin på, og du vil sannsynligvis måtte prøve deg frem til hvor mye du bruker på hver utgiftspost. Så lenge du fortsetter å prøve, vil du nok etter hvert finne at et personlig budsjett kan gjøre den økonomiske hverdagen din enklere og mer oversiktlig.